Pictogram van Old Location Bar mod

Old Location Bar mod 2.1.6+

door roytam1

Makes Firefox 3's new Location Bar look and act more like Firefox 2's.

Deze add-on is voorlopig door Mozilla beoordeeld. Meer info