Netflix Plus-versiegeschiedenis

5 versies

Wees voorzichtig met oude versies!

Deze versies worden ter referentie en voor testdoeleinden weergegeven. U dient altijd de meest recente versie van een add-on te gebruiken.

Versie 1.31.1 231.8 kB Werkt met Firefox 19.0 en hoger

Repacked with the SDK version 1.14

Versie 1.31 229.0 kB Werkt met Firefox 15.0 en hoger

Versie 1.2.rev238 228.8 kB Werkt met Firefox 15.0a2 en hoger

Added recent searches to netflix search page

Versie 1.1 228.4 kB Werkt met Firefox 16.0 en hoger

Versie 1.0 228.1 kB Werkt met Firefox 12.0 en hoger