Netflix Plus-versiegeschiedenis

4 versies

Wees voorzichtig met oude versies!

Deze versies worden ter referentie en voor testdoeleinden weergegeven. U dient altijd de meest recente versie van een add-on te gebruiken.

Versie 1.31.1.1-signed.1-signed 235.3 KiB Werkt met Firefox 19.0 en hoger

Repacked with the SDK version 1.14

Versie 1.31.1-signed.1-signed 232.4 KiB Werkt met Firefox 15.0 en hoger

Versie 1.2.rev238.1-signed.1-signed 232.3 KiB Werkt met Firefox 15.0a2 en hoger

Added recent searches to netflix search page

Versie 1.1.1-signed.1-signed 231.9 KiB Werkt met Firefox 16.0 en hoger