Pictogram van LyZ

LyZ 3.0.1 Vereist herstart

door petrsimon, will

LyX integration plugin for Zotero. Manages BibTeX database and inserts citation to LyX documents.

Deze add-on is door de ontwikkelaars ervan gemarkeerd als experimenteel