Tedë jo! Waardering 5 van 5 sterren

Terô ju jidze to ùżëwac.
Pòzdrówczi

Deze beoordeling betreft een eerdere versie van de add-on (0.8). 

Ceszã sã

Ceszã sã że chtos tegò brëkùje

Dzãka! Waardering 5 van 5 sterren

Wersjô 0.8 je jész bëlniészô òd ti slédny!

Deze beoordeling betreft een eerdere versie van de add-on (0.8). 

Dzãka

Ceszã sã że chtos tegò brëkùje