Pictogram van InstantFirefox

InstantFirefox 1.07  Vereist herstart

door Koby Menachemi

InstantFirefox: Native Google Instant Search at you Firefox Address Bar - Get search results as you type

Deze add-on is door de ontwikkelaars ervan gemarkeerd als experimenteel