Pictogram van Quick Drag 4 img

Quick Drag 4 img copy.rev4.1-signed.1-signed

door kosok

Quick drag for image download and multiple url.
drag&drop multiple URLs, then oepn them in new tabs.
drag&drop multiple Images, then download them.
drag&drop text, then google it.

Deze add-on is door de ontwikkelaars ervan gemarkeerd als experimenteel