im9 Rehost-versiegeschiedenis

3 versies

Wees voorzichtig met oude versies!

Deze versies worden ter referentie en voor testdoeleinden weergegeven. U dient altijd de meest recente versie van een add-on te gebruiken.

Versie 1.22.1-signed.1-signed 25.2 KiB Werkt met Firefox 2.0 - 56.*

General improvements & bugfixes.

Versie 1.21.1-signed.1-signed 25.1 KiB Werkt met Firefox 2.0 - 36.*

Versie 1.18.1-signed.1-signed 25.1 KiB Werkt met Firefox 2.0 - 19.0a1

Minor code improvements and optimizations.