Google Transliteration (Formerly Google Indic Transliteration)-versiegeschiedenis

3 versies

Wees voorzichtig met oude versies!

Deze versies worden ter referentie en voor testdoeleinden weergegeven. U dient altijd de meest recente versie van een add-on te gebruiken.

Versie 1.9.1-signed.1-signed 15.0 kB Werkt met Firefox 2.0 en hoger

Added support for IFrame editors. 4.0 fully supported.

Versie 1.0.6 10.2 kB Werkt met Firefox 2.0 - 4.0b8pre

Issue while using the addon in Google Calendar Fixed.

Versie 1.0.5 10.2 kB Werkt met Firefox 2.0 - 3.6a1pre

1. Issue in corrupting the textarea/textbox style is fixed.
2. Preference Menu item is added before JavaScript console and assigned new control key [Ctrl+F8].