Google Transliteration (Formerly Google Indic Transliteration)-versiegeschiedenis

2 versies

Wees voorzichtig met oude versies!

Deze versies worden ter referentie en voor testdoeleinden weergegeven. U dient altijd de meest recente versie van een add-on te gebruiken.

Versie 1.0.6 10.0 KiB Werkt met Firefox 2.0 - 56.*

Issue while using the addon in Google Calendar Fixed.

Versie 1.0.5 10.0 KiB Werkt met Firefox 2.0 - 3.6a1pre

1. Issue in corrupting the textarea/textbox style is fixed.
2. Preference Menu item is added before JavaScript console and assigned new control key [Ctrl+F8].