Pictogram van Go classic [unmaintained]

Go classic [unmaintained] 0.11.6 Vereist herstart

door Svetlana Tkachenko

Customize Go button; Back and Forward menu-list buttons; URL-bar label; several previous-century toolbar buttons; "get add-ons" pane visibility...

Deze add-on is door de ontwikkelaars ervan gemarkeerd als experimenteel