Frysk Wurdboek-versiegeschiedenis

4 versies

Wees voorzichtig met oude versies!

Deze versies worden ter referentie en voor testdoeleinden weergegeven. U dient altijd de meest recente versie van een add-on te gebruiken.

Versie 2.1.1 768.9 kB Werkt met Firefox 6.0a1 - 46.0, SeaMonkey 1.0a - 2.42, Thunderbird 6.0a1 - 46.0

Yn dizze ferzje binne in tal wurden tafoege dy't yn 2014 yn de nije wurdlist komme.

Versie 2.0.2 722.9 kB Werkt met Firefox voor Android 10.0a1 - 27.0, Firefox 6.0a1 - 27.0, Mobiel 6.0a1 - 27.0, SeaMonkey 1.0a - 2.24, Thunderbird 6.0a1 - 27.0

Oanpast foar mear applikaasjes en en in typenûmer om it wer te jaan yn de seksje Wurdboeken.

Versie 2.0.1 725.0 kB Werkt met Firefox 2.0b1 - 18.*, Mobiel 4.0 - 18.0a1, SeaMonkey 1.0 - 2.15a1, Thunderbird 2.0a1 - 18.0a1

Versie 2.0.0 863.2 kB Werkt met Firefox 2.0b1 - 4.0b8pre, SeaMonkey 1.0 - 2.1b2, Thunderbird 2.0a1 - 3.3a2pre

Nijste ferzje mei de wurdlist fan de Fryske Akademy.