Pictogram van FireRun

FireRun 0.0.5.1-signed

door zbinlin

快速运行工具,可通过添加自定义按钮或右键菜单、快捷键等来执行代码片段或调用外部程序。

Deze add-on is voorlopig door Mozilla beoordeeld. Meer info