Pictogram van eBay Ends

eBay Ends 0.3.1.0 Vereist herstart

door Christian A.

Shows the ending times of your watching bids in my eBay. See them directly under the normal display.

Deze add-on is door de ontwikkelaars ervan gemarkeerd als experimenteel