.com IDN enabled 2.0

Eindgebruikerslicentieovereenkomst

.com IDN enabled vereist dat u de volgende Eindgebruikerslicentieovereenkomst accepteert voordat de installatie kan verdergaan:

Warning : If you install this addon, you will have risk of idn spoofing attack.

Terug naar .com IDN enabled…