Pictogram van Battlelog search

Battlelog search 20120104

door Dorest0rm

This addon allows you to quickly look up someone on Battlelog.

Deze add-on is door de ontwikkelaars ervan gemarkeerd als experimenteel