Ant.com Antmarks Extension-versiegeschiedenis

13 versies

Wees voorzichtig met oude versies!

Deze versies worden ter referentie en voor testdoeleinden weergegeven. U dient altijd de meest recente versie van een add-on te gebruiken.

Versie 1.1.14 124.8 KiB Werkt met Firefox 25.0 en hoger

-- Fixed comments sidebar
-- Add canonical Url if exists for "add antmark" request

Versie 1.1.13 124.4 KiB Werkt met Firefox 25.0 en hoger

v. 1.1.13 HOTFIX for importing bookmarks to antmarks

Versie 1.1.12 124.4 KiB Werkt met Firefox 25.0 en hoger

-- added comments sidebar
-- added exporting antmarks to bookmarks possibility
-- changed synchronizaion mode to creating from both

Versie 1.1.10 115.1 KiB Werkt met Firefox 25.0 en hoger

- Fixed bug: adding an empty title after antmark importing

Versie 1.1.9 110.9 KiB Werkt met Firefox 25.0 en hoger

Fixed an incomplete tag not being added when the user marks a page
Fixed a modified title not being sent to a server
Fixed a title recevied from the server not being used in place of the default one
Refactored UI
Added the bookmark importing functionality
Added the means to change an antmark's title
Removed redundant libraries (jquery, sinon)
Fixed the user being unable to mark a page which has been recently unmarked
Fixed an obsolete version of AntMarkFacade being used in Bookmark sync service
Fixed bugs with changing title

Versie 1.1.5.1-signed 149.3 KiB Werkt met Firefox 25.0 en hoger

- Added support for API v2
- UI enhancements

Versie 1.1.2.1-signed 153.6 KiB Werkt met Firefox 25.0 en hoger

Versie 1.1.1.1-signed 159.9 KiB Werkt met Firefox 25.0 en hoger

Versie 0.7.6.1-signed 141.0 KiB Werkt met Firefox 25.0 en hoger

Versie 0.7.3.1-signed 143.7 KiB Werkt met Firefox 4.0 en hoger

Fixed bug related to the misuse of the service API

Versie 0.7.2.1-signed 146.2 KiB Werkt met Firefox 4.0 en hoger

Fix Bookmarks creation issue

Versie 0.7.1.1-signed 142.1 KiB Werkt met Firefox 4.0 en hoger

Versie 0.7.1-signed 139.6 KiB Werkt met Firefox 4.0 en hoger

User experience improvements