Pictogram van Always Zoom

Always Zoom 1.0  Geen herstart

door Matt Brubeck

Allow zooming even on pages that disable it.