Icon of Download Status Bar

Download Status Bar 15.0.0.1

by Szalgiris

Ако сте тип на личност што сака да има целосна контрола над секој аспект од преземањаето датотеки, Download Status Bar е додатокот кој ви треба.