jlx84

내 정보

개발자 정보
이름 jlx84
가입한 날짜 4 24, 2012
개발한 부가 기능 수 부가 기능 2개
이 개발자의 부가 기능의 평균 별점 5점중 4점 받음

제작한 부가 기능

Lightning Calendar Tabs 다시 시작 필요

Zobrazí záložky, pomocí kterých je možné rychle přepínat aktuální období v kalendáři Lightning. Všechny pohledy kalendáře jsou podporovány. Je možné upravit barvu textů záložek.

5점중 4점 받음 (12)
사용자 24,856명

Lightning Month Tabs 다시 시작 필요

This addon adds month tabs into Lightning calendar month view

5점중 5점 받음 (7)
사용자 6,355명

내가 쓴 평가

작성한 부가 기능 평가가 없습니다.