Lightning Calendar Tabs 아이콘

Lightning Calendar Tabs 2.0 다시 시작 필요

제작: jlx84

Zobrazí záložky, pomocí kterých je možné rychle přepínat aktuální období v kalendáři Lightning. Všechny pohledy kalendáře jsou podporovány. Je možné upravit barvu textů záložek.