Ratblau

내 정보

개발자 정보
이름 Ratblau
가입한 날짜 7 5, 2008
개발한 부가 기능 수 부가 기능 0개
이 개발자의 부가 기능의 평균 별점 아직 별점 없음

내가 쓴 평가

Paquete de idoma Valenciano (RACV) para Firefox

Idioma Valencià Autentic 5점중 5점 받음

Ya era hora que algu es preocupara per l'autentica llengua Valenciana, deixant de costat la politica i fent cas als que realment son amos i senyors d'ella. El Poble.
Moltes gracies per no vendre-vos a l'extremadreta catalana, ni tan sols sa banca pot canviar l'historia.
...En vulgar Valenciana: Per so de la nacio don yo so natural sen puxa alegrar e molt aiudar per los tants e tan insignes actes com hi son.
http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/93893928651880446849368/ima0019.htm

이 평가는 현재 부가 기능의 이전 버전 (9.0)에 대한 것입니다. 

Diccionario ortográfico de valenciano (hunspell)

5점중 5점 받음

This is the true Valencia. Surely if one were to ask all the inhabitants of the Valencian would support it. But politicians often play philologists, and the result is usually the introduction of rules and linguistic systems unknown and nonexistent in the real language. By the way, the AVL is responsible for legislation, not to decide in which language is spoken. Which is illegal by all means rename the Valencian and Catalan.
Per cert, yo soc un valenciaparlant modern. I parle i escric en valencià, una llengua culta i independent totalment del català.

Firefox en valenciano

5점중 5점 받음

This is the true Valencia. Surely if one were to ask all the inhabitants of the Valencian would support it. But politicians often play philologists, and the result is usually the introduction of rules and linguistic systems unknown and nonexistent in the real language. By the way, the AVL is responsible for legislation, not to decide in which language is spoken. Which is illegal by all means rename the Valencian and Catalan.

Firefox en valenciano

5점중 5점 받음

This is the true Valencia. Surely if one were to ask all the inhabitants of the Valencian would support it. But politicians often play philologists, and the result is usually the introduction of rules and linguistic systems unknown and nonexistent in the real language. By the way, the AVL is responsible for legislation, not to decide in which language is spoken. Which is illegal by all means rename the Valencian and Catalan.

Firefox en valenciano

5점중 5점 받음

This is the true Valencia. Surely if one were to ask all the inhabitants of the Valencian would support it. But politicians often play philologists, and the result is usually the introduction of rules and linguistic systems unknown and nonexistent in the real language. By the way, the AVL is responsible for legislation, not to decide in which language is spoken. Which is illegal by all means rename the Valencian and Catalan.

Diccionario ortográfico valenciano

5점중 5점 받음

This is the true Valencia. Surely if one were to ask all the inhabitants of the Valencian would support it. But politicians often play philologists, and the result is usually the introduction of rules and linguistic systems unknown and nonexistent in the real language. By the way, the AVL is responsible for legislation, not to decide in which language is spoken. Which is illegal by all means rename the Valencian and Catalan.

이 평가는 현재 부가 기능의 이전 버전 (2.1.1)에 대한 것입니다.