Kubofonista

내 정보

개발자 정보
이름 Kubofonista
가입한 날짜 8 8, 2007
개발한 부가 기능 수 부가 기능 1개
이 개발자의 부가 기능의 평균 별점 5점중 5점 받음

제작한 부가 기능

AntyŚledzik - Skasuj śledzika z NK 다시 시작 필요

AntyŚledzik jest dodatkiem usuwającym Śledzika KOMPLETNIE z naszej-klasy.pl. Poza kasowaniem boxa ze strony głównej kasuje także linki w menu oraz na stronie profilu.

5점중 5점 받음 (10)
사용자 5명

내가 쓴 평가

작성한 부가 기능 평가가 없습니다.