Pawel Raszewski

내 정보

개발자 정보
이름 Pawel Raszewski
사는 곳 New York
직업 Software Engineer
홈페이지 https://github.com/maestr0/
가입한 날짜 December 14, 2012
개발한 부가 기능 수 부가 기능 1개
이 개발자의 부가 기능의 평균 별점 5점중 4점 받음

좀 더 자세하게 말해볼까요...

I'm Pawel. I work as a software engineer in New York, US. My area of expertise is Java, Scala and Javascript.

제작한 부가 기능

Eliminator Slajdów 재시작 필요 없음

Oglądaj galerie zdjęć bez slajdów na większości polskich portali. Wszystkie zdjęcia wyświetlają się na jednej stronie. Nie trzeba już przeładowywać całości przechodząc do następnego slajdu.

5점중 5점 받음 (16)
사용자 28,923명

내가 쓴 평가

작성한 부가 기능 평가가 없습니다.