غلطگیر املایی 아이콘

غلطگیر املایی 1.2.2-typefix

제작: Bahram Maravandi

افزونه واژه‌نامه فارسی برای غلطگیری املایی