Corrector de Galego 아이콘

Corrector de Galego 13.10.2  재시작 필요 없음

제작: damufo

Corrector ortográfico de galego baseado na Normativa da RAG do 2003.
Conten a versión comunidade.
--
Galician spellchecking dictionary based on the 2003 RAG Standard.
This extension contains the version comunidade.

최종 사용자 라이선스 동의서