Icon of Fjalori shqip

Fjalori shqip 1.6.9

제작: apolo

Fjalor drejtshkrimor për Firefox , Thunderbird, SeaMonkey etj.