Fjalori shqip 아이콘

Fjalori shqip 1.8.2

제작: apolo

Fjalor drejtshkrimor për Firefox , Thunderbird, SeaMonkey etj.