გაფართოებები

მოიძიეთ მძლავრი ხელსაწყოები, შემატეთ ბრაუზერს ახალი შესაძლებლობები და მოარგეთ Firefox თქვენს მოთხოვნილებებს.

დათვალიერება ყველა კატეგორიის
სასურველი გაფართოებები
 • Easy Youtube Video Downloader Express

  Easy Youtube Video Downloader Express

  A simple extension for superfast and easy YouTube downloads in FLV, 3GP, MP3, MP4, 720p, and 1080p formats.

  641 743 მომხმარებელი

 • AdGuard AdBlocker

  AdGuard AdBlocker

  Unmatched adblock extension against advertising and pop-ups. Blocks ads on Facebook, Youtube and all other websites.

  478 990 მომხმარებელი

 • Turn Off the Lights for Firefox

  Turn Off the Lights for Firefox

  The entire page will be fading to dark, so you can watch the videos as if you were in the cinema. Works for YouTube and Beyond. Dark mode for all websites. It works for all known video sites such as YouTube, Vimeo, Twitch, Dailymotion, Facebook, etc.

  34 648 მომხმარებელი

 • Imagus

  Imagus

  With a simple mouse-over you can enlarge images and display images/videos from links.

  62 373 მომხმარებელი

საუკეთესოდ შეფასებული გაფართოებები
 • SponsorBlock - Skip Sponsorships on YouTube

  SponsorBlock - Skip Sponsorships on YouTube

  Easily skip YouTube video sponsors. When you visit a YouTube video, the extension will check the database for reported sponsors and automatically skip known sponsors. You can also report sponsors in videos. Other browsers: https://sponsor.ajay.app

  65 765 მომხმარებელი

 • Bitwarden - Free Password Manager

  Bitwarden - Free Password Manager

  A secure and free password manager for all of your devices.

  262 058 მომხმარებელი

 • Decentraleyes

  Decentraleyes

  Protects you against tracking through "free", centralized, content delivery. It prevents a lot of requests from reaching networks like Google Hosted Libraries, and serves local files to keep sites from breaking. Complements regular content blockers.

  211 248 მომხმარებელი

 • Privacy Badger

  Privacy Badger

  Automatically learns to block invisible trackers.

  1 023 173 მომხმარებელი

მეტად გავრცელებული გაფართოებები
 • Don't track me Google

  Don't track me Google

  Removes the annoying link-conversion at Google Search / maps / ...

  8804 მომხმარებელი

 • Bitwarden - Free Password Manager

  Bitwarden - Free Password Manager

  A secure and free password manager for all of your devices.

  262 058 მომხმარებელი

 • MYKI Password Manager & Authenticator

  MYKI Password Manager & Authenticator

  Offline P2P encrypted password manager & authenticator. Auto-fill Two-Factor Authentication (2FA) tokens.

  4259 მომხმარებელი

 • SponsorBlock - Skip Sponsorships on YouTube

  SponsorBlock - Skip Sponsorships on YouTube

  Easily skip YouTube video sponsors. When you visit a YouTube video, the extension will check the database for reported sponsors and automatically skip known sponsors. You can also report sponsors in videos. Other browsers: https://sponsor.ajay.app

  65 765 მომხმარებელი