ამ დამატებების გამოსაყენებლად, უნდა
ჩამოტვირთოთ Firefox

გაფართოებები

მოიძიეთ მძლავრი ხელსაწყოები, შემატეთ ბრაუზერს ახალი შესაძლებლობები და მოარგეთ Firefox თქვენს მოთხოვნილებებს.

დათვალიერება ყველა კატეგორიის
სასურველი გაფართოებები
 • YouTube Video and Audio Downloader (WebEx)

  YouTube Video and Audio Downloader (WebEx)

  Download YouTube videos in all available formats and extract the original audio files

  246 064 მომხმარებელი

 • Swift Selection Search

  Swift Selection Search

  Swiftly access your search engines in a popup panel when you select text in a webpage. Context menu also included!

  11 703 მომხმარებელი

 • DuckDuckGo Privacy Essentials

  DuckDuckGo Privacy Essentials

  Privacy, simplified. Our add-on provides the privacy essentials you need to seamlessly take control of your personal information, no matter where the internet takes you: tracker blocking, smarter encryption, DuckDuckGo private search, and more.

  1 495 287 მომხმარებელი

 • Dark Reader

  Dark Reader

  Dark mode for every website. Take care of your eyes, use dark theme for night and daily browsing.

  704 633 მომხმარებელი

საუკეთესოდ შეფასებული გაფართოებები
 • SponsorBlock - Skip Sponsorships on YouTube

  SponsorBlock - Skip Sponsorships on YouTube

  Easily skip YouTube video sponsors. When you visit a YouTube video, the extension will check the database for reported sponsors and automatically skip known sponsors. You can also report sponsors in videos. Other browsers: https://sponsor.ajay.app

  116 174 მომხმარებელი

 • Bitwarden - Free Password Manager

  Bitwarden - Free Password Manager

  A secure and free password manager for all of your devices.

  413 256 მომხმარებელი

 • Decentraleyes

  Decentraleyes

  Protects you against tracking through "free", centralized, content delivery. It prevents a lot of requests from reaching networks like Google Hosted Libraries, and serves local files to keep sites from breaking. Complements regular content blockers.

  224 275 მომხმარებელი

 • Privacy Badger

  Privacy Badger

  Automatically learns to block invisible trackers.

  997 485 მომხმარებელი

მეტად გავრცელებული გაფართოებები
 • Emoji

  Emoji

  It permits just with a single click to copy an emoji. There is a search-box and the "Most used emojis" section (the first one). If you want to send feedback or report bug, please go to https://github.com/Sav22999/emoji

  8957 მომხმარებელი

 • Youtube Audio

  Youtube Audio

  Stream just the audio from YouTube to save bandwidth and battery life

  18 041 მომხმარებელი

 • Stylebot

  Stylebot

  Change the appearance of the web instantly

  1697 მომხმარებელი

 • ScrollAnywhere

  ScrollAnywhere

  Scroll page without touching scroll-bar! Press Middle (Right / Left) mouse button anywhere on the page to scroll just like with scrollbar. Features also: - "grab and drag" scrolling - customizable scrollbars! - the Momentum auto-scroll

  10 008 მომხმარებელი