გაფართოებები

მოიძიეთ მძლავრი ხელსაწყოები, შემატეთ ბრაუზერს ახალი შესაძლებლობები და მოარგეთ Firefox თქვენს მოთხოვნილებებს.

დათვალიერება ყველა კატეგორიის
სასურველი გაფართოებები
 • NoScript Security Suite

  NoScript Security Suite

  The best security you can get in a web browser! Allow potentially malicious web content to run only from sites you trust. Protect yourself against XSS other web security exploits.

  407 526 მომხმარებელი

 • Block Site

  Block Site

  A customizable, password-protected website blocker and redirector.

  44 357 მომხმარებელი

 • Download All Images

  Download All Images

  Easily save images with a wide range of customization features, such as file size, dimensions, and image type.

  64 524 მომხმარებელი

 • ClearURLs

  ClearURLs

  Removes tracking elements from URLs

  53 181 მომხმარებელი

საუკეთესოდ შეფასებული გაფართოებები
 • SponsorBlock - Skip Sponsorships on YouTube

  SponsorBlock - Skip Sponsorships on YouTube

  Easily skip YouTube video sponsors. When you visit a YouTube video, the extension will check the database for reported sponsors and automatically skip known sponsors. You can also report sponsors in videos. Other browsers: https://sponsor.ajay.app

  56 811 მომხმარებელი

 • Bitwarden - Free Password Manager

  Bitwarden - Free Password Manager

  A secure and free password manager for all of your devices.

  214 677 მომხმარებელი

 • Decentraleyes

  Decentraleyes

  Protects you against tracking through "free", centralized, content delivery. It prevents a lot of requests from reaching networks like Google Hosted Libraries, and serves local files to keep sites from breaking. Complements regular content blockers.

  200 269 მომხმარებელი

 • Privacy Badger

  Privacy Badger

  Automatically learns to block invisible trackers.

  961 468 მომხმარებელი

მეტად გავრცელებული გაფართოებები
 • Grammar and Spell Checker - LanguageTool

  Grammar and Spell Checker - LanguageTool

  With this extension you can check text with the free style and grammar checker LanguageTool. It finds many errors that a simple spell checker cannot detect, like mixing up there/their, a/an, or repeating a word.

  153 451 მომხმარებელი

 • Clear Cache

  Clear Cache

  Clear browser cache with a single click or via the F9 key. F9 Fever! ;)

  43 857 მომხმარებელი

 • LASER CAT

  LASER CAT

  This is probably a laser cat add-on so you can shoot laser cat lasers at things.

  6584 მომხმარებელი

 • Measure-it

  Measure-it

  Draw a ruler across any webpage to check the width, height, or alignment of page elements in pixels.

  28 869 მომხმარებელი