இது அற்புதமான சொல்திருத்தி, Assegnate 5 su 5 stelle

இது அற்புதமான சொல்திருத்தி, தொடரட்டும் உங்கள் பணி.

Questa recensione riguarda una versione precedente (0.8) del componente aggiuntivo. 

மேம்படுத்த வேண்டுகிறேன் Assegnate 3 su 5 stelle

நல்ல நீட்சி சவாலான தமிழ்ச் சொல்லியலில் சிறப்பான திருத்தி. ஒரு வினைச் சொல்லின் அனைத்துப் பரிமாணத்தையும் கண்டுகொள்ளுமானால் இன்னும் சிறப்பு

Questa recensione riguarda una versione precedente (0.8) del componente aggiuntivo. 

yah Assegnate 4 su 5 stelle

gdgd

Questa recensione riguarda una versione precedente (0.8) del componente aggiuntivo. 

Assegnate 4 su 5 stelle

super ext

Questa recensione riguarda una versione precedente (0.8) del componente aggiuntivo. 

Assegnate 4 su 5 stelle

மிக மிக நன்றி..!வலை தளத்தில் இப்படியொரு அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்து ம் போது அதிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.. நன்றி..! க்ரோமிலும் இப்படியொரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தினால் நன்றாக இருக்கும்...

Questa recensione riguarda una versione precedente (0.6) del componente aggiuntivo. 

Assegnate 5 su 5 stelle

Nice one... Please make it available for chrome too...

Questa recensione riguarda una versione precedente (0.3) del componente aggiuntivo. 

Assegnate 4 su 5 stelle

நன்றாக வேலை செய்கிறது. இந்த பயனுள்ள நீட்சி குரோம் உலாவியிலும் கிடைக்கப் பெற வேண்டும். நன்றி.

Questa recensione riguarda una versione precedente (0.3) del componente aggiuntivo. 

Thanks for this extension Assegnate 5 su 5 stelle

It is very useful extension. Working very well. Grete to know that my friends are worked on this extension. Thank you very much,..!!

Questa recensione riguarda una versione precedente (0.3) del componente aggiuntivo.