Përkthim Shqip_Firefox Assegnate 5 su 5 stelle

E përdor shumë shfletuesin e Firefox dhe mund të them që përkthimi në gjuhën Shqipe është shumë i mirë dhe shumë Shqip :) Firefox në Shqip e përdor në 2 sisteme: Ubuntu dhe Windows dhe në të dyja është OK. Faleminderit Mozilla

Questa recensione riguarda una versione precedente (18.0) del componente aggiuntivo.