Icona di Hindi Dictionary

Hindi Dictionary 1.2.1

di Sukhvir Kushwah

Get English to Hindi and Hindi to English meaning easily
1) Double click on any word on any webpage for meaning
2) Select any word and click icon of this addon on top right corner
3) Select any word -> right click on it -> Select "Hindi Meaning"