Ikon Lightning Calendar Tabs

Lightning Calendar Tabs 1.7 Perlu Mulai Ulang

oleh jlx84

Zobrazí záložky, pomocí kterých je možné rychle přepínat aktuální období v kalendáři Lightning. Všechny pohledy kalendáře jsou podporovány. Je možné upravit barvu textů záložek.