Send Tab to Device 0.6  No Restart

oleh Gregory Szorc

Send a tab or link to another device using Firefox Sync.

Pengaya ini telah ditinjau oleh Mozilla sebelumnya. Pelajari selengkapnya