Icon of Ukrainian dictionary

Ukrainian dictionary 1.9.2  No Restart

oleh Andriy Rysin, dyedfox

Ukrainian (uk-UA) spellchecking dictionary