Minh Nguyễn

Bemutatkozás

Fejlesztői információ
Név Minh Nguyễn
Hely San José, California, United States
Foglalkozás Software developer
Honlap http://www.1ec5.org/
Ezóta tag márc. 5, 2007
Létrehozott kiegészítők száma 2 kiegészítő
A fejlesztő kiegészítőinek átlagos értékelése 5 csillagra értékelve az 5-ből

Kicsit részletesebben…

A Bay Area software developer previously from Loveland, Ohio, United States. An administrator at the Vietnamese Wikipedia.

Saját kiegészítéseim

AVIM Újraindítást igényel

Vietnamese-language input method editor (IME). Type diacritics directly into any Web page, Web app, or dialog box. Convenient, comprehensive, secure.
————
Bộ gõ tiếng Việt cho phép đặt dấu trực tiếp vào bất kỳ trang Web, ứng dụng Web, hộp thoại.

5 csillagra értékelve az 5-ből (37)
2 003 felhasználó

Từ điển tiếng Việt

Kiểm tra chính tả tiếng Việt dùng danh sách từ dựa trên dự án Free Vietnamese Dictionary Project của Hồ Ngọc Đức.
————
Enables spell checking in Vietnamese with a wordlist based on Hồ Ngọc Đức’s Free Vietnamese Dictionary Project.

5 csillagra értékelve az 5-ből (19)
1 356 felhasználó

Saját értékelések

Display Contact Photo

5 csillagra értékelve az 5-ből

Thanks for fixing the issue with the Compose window’s To: field. The extension works great!

Ez az értékelés a kiegészítő előző verziójához készült (1.2.7). 

Tabs On Bottom

Perfect, and not a moment too soon 5 csillagra értékelve az 5-ből

Works just the way I expect it to. Thanks to this extension, I can continue making full use of my (Mac OS X) title bar. Some pages have titles over three words long, after all!

Ez az értékelés a kiegészítő előző verziójához készült (0.2.1-signed). 

Locationbar²

5 csillagra értékelve az 5-ből

I’ve relied on this extension for a long time. It works fine in the Firefox 4 betas, but the new link URL-on-hover feature isn’t supported. Thankfully, the Link Target Display extension [1] lets me keep Locationbar² around.[1] https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/55724/

Ez az értékelés a kiegészítő előző verziójához készült (1.0.5). 

Silvermel

Gorgeous 4 csillagra értékelve az 5-ből

Thanks for continuing Alex’s great work. I’ve been waiting for a Charamel update for years now. As with Charamel, the graphics in this theme are gorgeous, and I especially like the whole hat motif. I also appreciate the tiled Downloads dialog and the custom icons for popular extensions such as Adblock Plus.

The only complaint I can think of is that, at least on the Mac, some parts of the Preferences window have scrollbars where they shouldn’t.

Ez az értékelés a kiegészítő előző verziójához készült (1.1.0_b2). 

XPather

5 csillagra értékelve az 5-ből

XPather highlights malformed XPath statements as you type them out – very helpful.

Ez az értékelés a kiegészítő előző verziójához készült (1.4.1). 

Highlighter

5 csillagra értékelve az 5-ből

I like how this extension’s very simple. I don’t ever need to save the highlighting; for that, there are other extensions.

Vietnamese Portable

Broken 2 csillagra értékelve az 5-ből

This extension is completely broken in Mac OS X: it isn’t even possible to turn on input editing, because the status bar panel doesn’t show up and Alt+ keyboard shortcuts are used by the operating system. Vietnamese Portable also doesn’t have as many features as the other extensions here (AVIM and Mudim).
————
Phần mở rộng này không hoạt động một tí nào trong Mac OS X, đến độ mà không thể bật lên bộ gõ. Panel trên thanh trạng thái không hiển thị và các phím tắt Alt+ bị đụng với hệ điều hành. Vietnamese Portable cũng không có nhiều tính năng bằng các phần mở rộng khác ở đây (AVIM và Mudim).