رضا 5 csillagra értékelve az 5-ből

به این که کسی جز من تو فایر فاکس اینکارو کرده یا نه