Icon of Tangobird

Tangobird 2.8.2

: Haven667

Theme with Tango icons for Thunderbird.