Icon of Tangobird

Tangobird 2.9.1

: Haven667

Theme with Tango icons for Thunderbird.