Fjalori shqip ikonja

Fjalori shqip 1.8.2

: Luan Kelmendi

Fjalor drejtshkrimor për Firefox , Thunderbird, SeaMonkey etj.