Fjalori shqip ikonja

Fjalori shqip 1.8.2

: apolo

Fjalor drejtshkrimor për Firefox , Thunderbird, SeaMonkey etj.