צלמית של Signature Switch

Signature Switch 1.7 נדרשת הפעלה מחדש

מאת Achim Seufert

Switch the signature on/off or choose a new one from your predefined set...