היסטורית הגירסאות של Sender Name

3 גרסאות

היו זהירים עם גרסאות ישנות!

These versions are displayed for reference and testing purposes. You should always use the latest version of an add-on.

גרסה 0.7.1-let-fixed 23.5 KiB עובד עם Thunderbird 3.0 ומעלה

0.7:
* Fix bugs that unexpected texts are displayed in group view mode
* Fix bugs that columns are not displayed in the search dialog
* Clean up code

0.6:
* Fix the bug that the column handler is not added
* Support version 13 and later
* Change code to use addEventListener intead of the "oncommand" attribute to prevent vulnerabilities
* Remove code using RDF, dropping support of version 2.0 or before
* Fix a string to avoid a validator bug

גרסה 0.5 24.0 KiB עובד עם Thunderbird 2.0 ומעלה

Support new versions up to 5.*

גרסה 0.4a 24.0 KiB עובד עם Thunderbird 2.0 ומעלה

Fix the bug that overlays of other add-ons do not work