צלמית של Saved Password Editor

Saved Password Editor 2.10.4 נדרשת הפעלה מחדש

מאת Daniel Dawson

Adds the ability to create and edit entries in the password manager.