צלמית של PitchDark for TB

PitchDark for TB 4.0.4 נדרשת הפעלה מחדש

מאת thebankshow

Dark-colored minimalistic theme with emphasis on visibility, usability and maximum screen real estate.