צלמית של Outlook 2003 SilverTB

Outlook 2003 SilverTB 2.0 נדרשת הפעלה מחדש

מאת Bernhard Mayer

A Outlook 2003 Theme in Silver to give the feeling of the Office look and a better integration in the Silver Windows XP...