צלמית של NoGlass

NoGlass 0.12 נדרשת הפעלה מחדש

מאת Paenglab

Remove Aero glass in TB and give the option of colored icons