צלמית של Mark GMail Read

Mark GMail Read 1.02

מאת Alex Cabal

Automatically marks all messages in the [Gmail] folder and all subfolders as read.