צלמית של Lightning Month Tabs

Lightning Month Tabs 1.9 נדרשת הפעלה מחדש

מאת jlx84

This addon adds month tabs into Lightning calendar month view