צלמית של Leopard Mail-Default-Aqua

Leopard Mail-Default-Aqua 3.2.6 נדרשת הפעלה מחדש

מאת REO-2007

This theme is the skin which can change your Thunderbird like LeopardMail.