צלמית של Enigmail

Enigmail 1.9.7 נדרשת הפעלה מחדש

מאת Patrick Brunschwig

OpenPGP message encryption and authentication for Thunderbird and SeaMonkey.