צלמית של Element Hiding Helper עבור Adblock Plus

Element Hiding Helper עבור Adblock Plus 1.4

מאת Wladimir Palant

הילחמו בהודעות הטקסט! Element Hiding Helper היא הרחבת אחות של Adblock Plus אשר נועדה לגרום ליצירת חוקי הסתרת אלמנטים להיות פשוטה.